Dementheek: informatie over dementie

Dementheek Den Haag
Dementheek Den Haag: informatie over dementie

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven heeft in februari in samenwerking met Florence de Dementheek Den Haag geopend.

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Naaste familie, mantelzorgers en buurtbewoners weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie. De Dementheek is een advies- en uitleencentrum voor de wijk en richt zich op ondersteunen, ontmoeten, informatie verstrekking, lezingen en uitleen van boeken, cd’s, folders. Het doel van de Dementheek is ondersteuning bieden aan mensen met (beginnende) dementie en aan familie, mantelzorgers, informele zorg en professionals werkzaam in de begeleiding en advisering.

Florence woonzorglocatie Wijndaeler-centrum en Schroeder Kringloop Loosduinsekade openen in hun Buurthuis van de Toekomst een Dementheek waar iedereen terecht kan met vragen over dementie. Lees hier meer over de Haagse Dementheek: http://www.schroeder.nl/diensten/dementheek-den-haag/

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door