Prezo keurmerk voor afdeling Jonge Mensen met Dementie in Zoetermeer

Op 14 april ontving Miranda Schouten, directeur van WelThuis, het Prezo keurmerk in de zorg voor de afdeling Jonge Mensen met Dementie op de locatie Buytenhage van WelThuis in Zoetermeer. Op de foto staan links Miranda Schouten en rechts Jolanda Muis, Ontwikkelmanager bij WelThuis.

Het keurmerk Prezo Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft zorgprofessionals handvatten hoe het kán. Centraal staan de bewoners. Voelen zij zich op hun gemak in hun leefomgeving? Ervaren zij de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven? Voelen zij zich veilig genoeg om om hulp te vragen? Ervaren ze passende en professionele zorg en begeleiding in het omgaan met hun ziekte?

Tijdens het audit traject is naar voren gekomen dat de specialistische afdeling Jonge Mensen met Dementie haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het resultaat mag er zijn: de auditoren waren lovend en zagen geen verbeterpunten.

 Afdeling Haaglanden van Alzheimer Nederland feliciteert het team van Buytenhage van harte met deze bijzondere prestatie! 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door