Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Belangenbehartiger lokaal

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Als belangenbehartiger ga je in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners in jouw woonplaats om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en kunt deze ook uitdragen. Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Een achtergrond in een zorgorganisatie kan voordeel bieden maar is niet noodzakelijk.

Welk gebied?

Wij zijn op zoek naar een belangenbehartiger in de regio Haaglanden. Hieronder vallen Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. We vinden het belangrijk dat je in ons werkgebied woont en enigszins bekend met de gemeente en de plaatselijke zorg- en welzijnsinstellingen.

Hoeveel tijd kost het jou?

De activiteiten zullen globaal een gemiddelde tijdsinvestering van 2-3 uur per week vergen. Vrijwilligerswerk voor de Regio Haaglanden Alzheimer Nederland kan grotendeels worden uitgevoerd in de avonduren. Als belangenbehartiger is het echter wel nodig af en toe overdag beschikbaar te zijn in verband met afspraken met de gemeente, zorginstellingen e.a.

Je gaat onder leiding van het bestuur met een team van andere belangenbehartigers in de regio aan de slag. Uiteraard biedt het bestuur ondersteuning en is er veel ruimte voor klankborden en advies.

Wat bieden wij jou?

Kosten die door de vrijwilliger worden gemaakt in verband met dit werk, worden vergoed. Wij vinden het belangrijk om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te laten voelen binnen onze organisatie en tussen de overige vrijwilligers. Daar zetten wij ons met z’n allen, zowel bestuur als de overige vrijwilligers voor in. Daarnaast biedt Alzheimer Nederland diverse trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Je wordt uitgenodigd voor de tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox, en wekelijks de lobbybrief. Ook kun je sparren met andere belangenbehartigers in het landelijke Belangenbehartigers café.

Interesse?

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem contact op met de secretaris van de afdeling Haaglanden:

Annelies Meybaum | [email protected] | 06 10 28 79 10