Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Tess Scholtz, ouderenpsycholoog, vertelde in het eerste half uur over de vormen van dementie en de vier functies in ons brein. Na de pauze ging het vooral over onbegrepen gedrag, factoren die kunnen bijdragen aan probleemgedrag en hoe kun je daar het beste mee om gaan. Tess gaf hier mooie voorbeelden bij, zodat haar verhaal voor iedereen goed te begrijpen en te volgen was.

Inge Eekelder, gespreksleidster zorgde er weer voor dat de bijeenkomst vlekkeloos verliep, er was volop gelegenheid om vragen te stellen en er werden nog enkele eigen ervaringen gedeeld.