10 jaar Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

Tijd voor een feestje. U bent van harte welkom.

Het gezellige en interactieve programma wordt mede vormgegeven door Bureau Zorggeluk (Margo Lak) en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Thema
Hoe ga je om met iemand die dementie heeft. Als partner, kind of directe omgeving, maar ook met het oog op de dementievriendelijke gemeente bijv. als winkel- of restaurantpersoneel, baliemedewerker van een bedrijf
of een gezondheidsorganisaties
.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via alzheimer@deboeibunschoten.nl. Het Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg maakt deel uit van Alzheimer Nederland, afd. Amersfoort e.o.

Deze activiteit maakt deel uit van