Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dank je wel, Toos

Vanaf het begin heeft Toos de Boer als oud huisarts zich ingezet voor het Alzheimer Café. Zij vond en vindt het van groot belang dat er aandacht is voor de mens met dementie. Toen de vraag kwam of zij gespreksleider wilde worden, gaf ze aan dat wil ik wel een anderhalf jaar doen. Het werden 16 jaren.
 
Toos heeft zich altijd zeer verantwoordelijk gevoeld voor het reilen en zeilen van het Alzheimer Café. Zelfs haar reisschema werd aan de cafés aangepast. Haar zorgvuldigheid en haar aandacht voor alle betrokkenen rond dementie en haar deskundigheid zijn van grote waarde geweest voor het Alzheimer Café. Als arts heeft zij haar netwerk ingezet met als resultaat bijzondere sprekers, zoals wetenschappers die de stand van zaken rond het onderzoek naar dementie presenteerde.
 
Een onderwerp wat haar zeer nauw aan het hart ligt is Bunschoten zo dementievriendelijk mogelijk te maken. Daar is afgelopen jaar tot haar tevredenheid een duidelijke aanzet toe gegeven. Alle betrokkenen rond het Alzheimer Café danken haar voor al haar inzet en hopen haar als toehoorder nog tijdens de Alzheimer Cafés te ontmoeten.
 
Will Bonneveld,
Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg