Alzheimer Café Baarn/Soest op Wereld Alzheimer Dag

Vandaag was weer ons eerste Alzheimer Café sinds maart jl.
Wat was het ontzettend fijn om weer een aantal bezoekers te mogen ontvangen, zeker op deze Wereld Alzheimer Dag. Een feestelijk tintje was er in de vorm van een gebakje met het vergeet-me-nietje en een prachtige roos.

Het gespreksonderwerp was de casemanager en het uitwisselen van ervaringen met corona en veranderde zorg in de afgelopen periode. Truus Boon ging in gesprek met Rob de Bolster, casemanager dementie Baarn/Soest en aanvullend met zijn collega Ardi van de Zee.

De casemanager is er voor alle zorg van A tot Z, van geheugenproblemen tot opname in het verpleeghuis oftewel van vergeetachtigheid tot dementie, aldus Rob. De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt de benodigde zorg. Hij komt bij mensen thuis en is er voor degene met klachten, maar ook voor de mantelzorgers. Daarvoor heeft hij o.a. veel contact met de huisarts, geriater en thuiszorg. De casemanagers zijn onderdeel van de ketenzorg Baarn/Soest.

Uit de gesprekken met de bezoekers kwam met name naar voren dat er behoefte is aan lotgenotencontact voor partners, maar ook voor kinderen van een ouder met dementie. Goed dat hier aandacht voor is.

Al met al was het een zeer geslaagd Alzheimer Café.
Er werd natuurlijk rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door