De rol van de specialist ouderengeneeskunde

Multicultureel Centrum De Schans
De Schans 33
3931 KJ Woudenberg
Nederland

De rol van de specialist ouderengeneeskunde bij mensen met dementie, zowel in de eerste lijn als in het verpleeghuis. Gastspreekster is Irene Heemstra. Wat kan deze specialist betekenen voor mensen thuis en in het verpleeghuis?

Het Alzheimer Cafe is er iedere 2de woensdagavond van de maand (niet in juli en augustus) en vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33, 3931 KJ in Woudenberg.

De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig.
Info Erny de Wildt: 06-866 779 57 of alzheimerscherpwoud@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van