Dementie en bewegen

Huis Heiligenberg,
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden
Nederland

Dementie heeft invloed op bewegen en bewegen heeft invloed op dementie. Het belang van blijven bewegen bij dementie wordt steeds meer onderkend. Een aantal geriatrische fysiotherapeuten zal nader ingaan op dit onderwerp. Aan de orde komen o.a. diverse beweegvormen, valpreventie en tips over het stimuleren van bewegen in de thuissituatie.

Het Alzheimer Café Amersfoort-Leusden is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met: Afdeling Amersfoort e.o., Dementelcoach en Buurtzorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling.

Telefoon: 06-42055926
Email: amersfoort@alzheimernederland.nl
www.facebook.com/AlzheimerNederlandAmersfoort
Twitter: AN_Amersfoort

Deze activiteit maakt deel uit van