Dementie en bewegen

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

Bewegen is gezond. Maar geldt dat ook voor mensen met dementie? En wat doe je als het bewegen niet zo makkelijk meer gaat? En zijn er nog dingen waar je op moet letten?

Beweegagoog T. Heuveling is gastspreker bij dit Alzheimer Café.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via alzheimer@deboeibunschoten.nl. Het Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg maakt deel uit van Alzheimer Nederland, afd. Amersfoort e.o.

Deze activiteit maakt deel uit van