Dementie en bewegen

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

Beweegagoog T. Heuveling is gastspreker bij dit Alzheimer Café.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via alzheimer@deboeibunschoten.nl. Het Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg maakt deel uit van Alzheimer Nederland, afd. Amersfoort e.o.

Deze activiteit maakt deel uit van