Dementie en het levenstestament

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

Een maatschappelijk werker geeft uitleg over wilsbeschikking en het levenstestament. Ook wordt een besproken hoe je dit onderwerp bespreekbaar kan maken.  

Iedere tweede dinsdagavond van de maand, behalve juni, juli en augustus.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang en de kof
fie zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via info@deboeibunschoten.nl

 

Deze activiteit maakt deel uit van