Dementie en rechtsbescherming

De Leuning
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
Nederland

Een presentatie van notaris Guido van der Brug over rechtsbescherming in relatie tot dementie. Het levenstestament, het omgaan met afnemende wilsbekwaamheid en begrippen als mentorschap, bewindvoering en curatelestelling worden toegelicht. 

Het café vindt plaats in De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang en koffie/thee zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling 06-42055926 of amersfoort@alzheimer-nederland.nl          
Volg ons ook op www.facebook.com/AlzheimerNederlandAmersfoort 

Deze activiteit maakt deel uit van