Dilemma's bij dementie

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

Marianne Haverlach, psycholoog, is aanwezig als gastspreker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via alzheimer@deboeibunschoten.nl. Het Alzheimer Café Bunschoten/Spakenburg maakt deel uit van Alzheimer Nederland, afd. Amersfoort e.o.

Deze activiteit maakt deel uit van