GEANNULEERD

Welzijnscentrum De Leuning
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
Nederland

Plan Route

Een gastspreker van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) geeft uitleg over de regie op leven en levenseinde bij dementie, het belang van een wilsverklaring en de euthanasiewet bij dementie.

Het Alzheimer Café organiseren we natuurlijk op een veilige en verantwoorde manier voor onze bezoekers en vrijwilligers.
Bij de inrichting van de zaal en looprichtingen wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand houden. Bij binnenkomst kunt u de handen ontsmetten en vindt een korte gezondheidscheck en registratie van aanmelding plaats. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid van u zelf of een huisgenoot. Onze gastvrouwen zullen mee toezien op het naleven van de afspraken.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en belangstellenden. Het Café vindt plaats in welzijnscentrum De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is  geopend vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 tot 15.30 uur. Toegang en drankjes zijn gratis. U bent van harte welkom.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator Ieke Wagemakers.
M: i.wagemakers@alzheimervrijwilligers.nl
T: 06 – 510 99 335.
Of via het secretariaat van Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort en omstreken Amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Deze activiteit maakt deel uit van