In gesprek met een psycholoog

Restaurant De Mandemaaker
Kerkstraat 103
3751 AT Bunschoten
Nederland

13 november 2018
In gesprek met een psycholoog 

Nadere informatie volgt.

Iedere tweede dinsdagavond van de maand, behalve juni, juli en augustus.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang en de koffie zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Boei 033-2992922 of via info@deboeibunschoten.nl

 

Deze activiteit maakt deel uit van