Nieuwsbrief Ketenzorg Dementie Baarn-Soest

Het jaar 2020 vliegt aan ons voorbij. Na de 1e golf Covid 19 in maart, zitten we inmiddels volop in de 2e golf. Voor de zorgverleners betekent dit focus op het bieden van zorg en gezond houden van cliënten en jezelf. Gelukkig met meer ervaring hoe te handelen en meer middelen ter bescherming beschikbaar. De maatregelen, afstand houden en fysieke contacten beperken, maken dat we dit jaar geen grote netwerk bijeenkomst hebben gehouden. Wel hebben we rondom Wereld Alzheimer Dag zorg en welzijn voor mensen met dementie digitaal op de websites van de ketenzorg en gemeenten Baarn en Soest onder de aandacht gebracht. We merken ook dat de samenwerking intensiever is en verbeterd, omdat we elkaar nodig hebben in de keten. Juist in deze Coronatijd zijn de professionals in de praktijk heel actief om voor mantelzorgers en voor mensen met dementie klaar te staan. Allemaal op onze eigen plek dragen we ons steentje bij. Dat is geweldig en daarmee kunnen we zien dat we al veel bereikt hebben in de keten voor burgers in Baarn en Soest.

In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de speerpunten van het regionaal actieplan 2020/2021 en kort bijpraten over de stand van zaken.

Speerpunt 1:
Verbeteren informatie & voorlichting via website en overige vormen.
Ons streven is om alle ketenpartners met regelmaat te informeren over acties en resultaten d.m.v. een nieuwsbrief. Het updaten van de website www.ketenzorgdementiebaarn-soest.nl in een nieuw jasje is in onderzoek.

Speerpunt 2:
Gebruik domotica/ zorgtechnologie in keten bevorderen.
Bij de werkgroep zijn betrokken Amaris, King Arthur Groep, Lyvore, de SWOS, Beweging 3.0, Optimaal zorg en gemeenten. Door corona vanuit alle organisaties is er meer focus op zorgtechnologie. De SWOS zal in het 1e kwartaal 2021 implementatie beeldbellen en digitale activiteiten vorm te geven en partners vragen voor samenwerking in deze. Lyvore start implementatie voor zorg op afstand mbt beeldbellen en leefstijlmonitoring. King Arthur is gestart met inzet van zorghorloges en memory lane. En bezoek ook eens het zorginnovatie huis van Amaris om goede ervaringen op te halen.

Speerpunt 3:
Ontwikkelen dementievriendelijke samenleving in Baarn en Soest. Gemeente Baarn en Soest hebben in 2019 het vignet dementie vriendelijke samenleving ontvangen en de SWOS in 2020. Om de samenleving dementie vriendelijker is de scholing ‘GOED” van Alzheimer Nederland aangeboden aan het bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn en vrijwilligers Soest en Baarn. In samenwerking met en door verschillende partijen zijn er cursussen omgang met dementie georganiseerd voor mantelzorgers. Nieuwsbrief Ketenzorg Dementie Baarn- Soest Certificaten aan deelnemers van de cursus GOED uit Baarn en Soest worden uitgereikt.

Speerpunt 4:
Afstemming, samenwerking en borging van het aanbod en de kwaliteit van casemanagement. Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van casemanagers en nieuwe collega’s welkom geheten. Het team bestaat nu uit: Gerie van Wijhe, Angelique Boers, Ardi van der Zee, Elma Weel-Barwegen, Megan Bruinsma, Nicolien Pauw en Rob de Bolster. De werkgroep is niet bij elkaar geweest. Casemanagers hebben wel het contact onderhouden middels overleggen met wijkverpleegkundigen, huisartsen/POH en ouderenadviseurs en WMO. Er was de afgelopen tijd en verwaarloosbare wachtlijst, maar in Baarn vraagt deze nu wel weer aandacht.

Speerpunt 5:
Signaleren van knelpunten in de zorgketen voor mensen met dementie en hun familieleden. Om meer inzicht te krijgen zal in 2021 en netwerkscan worden uitgevoerd. Leuk om te melden zijn nieuwe activiteiten zoals wandelvoetbal en zwementie (zwemmen met dementie) In Soest. In Baarn is de dagbestedingscoach actief vanuit Welzijn Baarn en een laagdrempelige voorziening gestart in De Leuning in samenwerking met Lyvore. Betrokken bij de verschillende werkgroepen zijn: Alzheimer Nederland, Amaris, Buurtzorg, Beweging 3.0, casemanagers dementie, Lyvore, Sofia zorg, SWOS, Welzijn Baarn, gemeenten Baarn en Soest Van Stuurgroep naar Netwerk Als stuurgroep willen we in 2021 nog meer in verbinding zijn. De ketenzorg ontwikkelen naar een netwerk is ons doel, “Samen doen ” het uitgangspunt. Dat betekent ook dat we de stuurgroep willen verbreden. Jullie inbreng en signalen, knelpunten die jullie tegen komen waar nog geen oplossing voor is, of oplossingen kennen die van belang zijn voor de samenwerking van de ketenzorg dementie horen we graag. Jullie input en medewerking vormen de basis voor acties 2021. Een save the date voor een netwerkbijeenkomst na de lockdown volgt.

Ter inspiratie sturen we mee een filmpje over de ondersteuning voor mantelzorgers en hoe we mantelzorgers kunnen motiveren om zorg los te laten en hulp te vragen, hoe moeilijk dit ook is. https://youtu.be/muADJl-t8v4

We wensen je alle goeds voor de komende tijd en hopen jullie in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.

Namens de ketenzorg dementie Baarn & Soest
Jacintha Engelhart, Lyvore

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door