Omgaan met gedrags- en karakterverandering

De Leuning
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
Nederland

Hoe is het als je partner of ouder als persoon verandert? Hoe komt het eigenlijk dat veranderingen in gedrag en karakter optreden? Kun je op deze verandering invloed uitoefenen?  Een psycholoog vertelt hierover. 

Het café vindt plaats in De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang en koffie/thee zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling 06-42055926 of amersfoort@alzheimer-nederland.nl          
Volg ons ook op www.facebook.com/AlzheimerNederlandAmersfoort 

Deze activiteit maakt deel uit van