Vakantie voor mensen met dementie en hun partners

Het Vakantiebureau uit Lunteren geeft uitleg over diverse mogelijkheden.

De toegang, koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afd. stuurgroep Baarn-Soest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling via 06-42055926 of amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Volg ons ook op www.facebook.com/AlzheimerNederlandAmersfoort

Deze activiteit maakt deel uit van