Verlies, rouwverwerking en zingeving

De Leuning
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
Nederland

Leven met dementie betekent omgaan met verlies en is ingrijpend voor alle betrokkenen. Hoe gaan degenen met dementie en diens naasten om met een veranderend toekomstbeeld?  Gastspreker Marco Petzoldt, psychosociale therapeut, vertelt hierover. 

Het café vindt plaats in De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang en koffie/thee zijn gratis. 

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling 06-42055926 of amersfoort@alzheimer-nederland.nl          
Volg ons ook op www.facebook.com/AlzheimerNederlandAmersfoort 

Deze activiteit maakt deel uit van