24/9: symposium sociale benadering van dementie

Symposium Sociale Benadering Dementie

Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden

Op 24 september organiseert Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden, in samenwerking met Tao-of-Care een symposium over de Sociale Benadering Dementie. Een symposium voor mensen met dementie en hun naasten en iedereen die betrokken is bij de ondersteuning en zorg aan mensen met dementie zoals huisartsen/POH, (wijk)verpleegkundigen, casemanagers, ouderenadviseurs, wijkcoaches, vrijwilligers, medewerkers WMO-loket.

Locatie: Platform C (Cultureel Centrum, voorheen Muziek- en Dansschool en Volksuniversiteit), Stadsplein 97-99, 1181 ZM Amstelveen
Goed bereikbaar met openbaar vervoer (busstation) en voldoende parkeermogelijkheden in de parkeergarages Stadsplein.

Inschrijving
Inschrijven graag vóór 18 september via info@zhga.nl
Inschrijving voor de workshops op de dag zelf tussen 13.00-13.30 uur, (max. 20 personen per workshop).

Meer informatie en het volledige programma 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door