Bestuurslid belangenbehartiging

Het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland zoekt een belangenbehartiger.

Specifieke verwachtingen

De vrijwilliger:

 • heeft een grote affiniteit met mensen die aan dementie lijden en hun familieleden;
 • heeft oog voor de problemen die mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben. Hij/zij wil zich inzetten om de belangen van deze mensen te behartigen;
 • vindt het een uitdaging om over de problemen en wensen van familie en mensen met dementie te spreken met partijen die daarbij ondersteuning kunnen bieden.
 • belangrijke partijen zijn: gemeentes, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.
 • kan netwerken bouwen en onderhouden.
 • kan beleidsstukken lezen en becommentariëren.
 • heeft één dagdeel per week, ook soms overdag, ter beschikking.

Taken

De vrijwilliger:

 • wordt bij zijn taken ondersteund door de centrale staf van Alzheimer Nederland.
 • peilt eens in de twee jaar m.b.v. Alzheimer Nederland wat de wensen en ervaringen zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • onderhoudt contact met partijen die van belang zijn voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun familie en presenteert daar de resultaten van de tweejaarlijkse peiling.
 • Maakt deel uit van het regionale bestuur van Alzheimer Nederland afd. Amstelland & Meerlanden; 

Meer informatie over de functie

Als je geïnteresseerd bent in deze functie kunt je contact opnemen met de secretaris van de afdeling, Jeantien Brugma, j.brugma@alzheimervrijwilligers.nl, 06 23708097.

Deze pagina maakt deel uit van