Bijeenkomst naasten van jonge mensen met dementie, euthanasie bij dementie

Op deze bijeenkomst zal Dominique Rijnja, consulente bij het Expertise Centrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek), uitleg geven over de stand van zaken over euthanasie bij dementie. 

Mag het nou wel of niet? Hoe kan je zaken vastleggen? En is er een oplossing voor die wonderlijke tegenstelling: als je vastlegt dat je niet verder wil leven als je volledig wilsonbekwaam bent moet je juist je leven uitleven omdat er bij wilsonbekwaamheid niet de gewenste euthanasie wordt uitgevoerd. Hier een link waarin journalist Henk Blanken deze situatie beschrijft.

Aanvang avond 18.00 uur in De Meent, Orion 3, Amstelveen. Na de bijeenkomst eten we gezamenlijk pizza's waarbij er gelegenheid is nog vragen te stellen. 

Jonge mensen met demen­tie zijn zelf ook van harte welkom. Een profes­sio­nal zal voor hen, indien gewenst, een alternatief programma aanbieden.

 

 

Deze activiteit maakt deel uit van