bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie

ontmoetingscentrum De Meent
orion 3
1188 AM AMSTELVEEN
Nederland

Bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie

 datum:         15 mei 2018 (dinsdag)
 aanvang:     18.00 (inloop vanaf 17.45 uur)
 thema:         Ondersteuning voor de mantelzorger
 plaats:          Ontmoetingscentrum ‘De Meent’
                        Orion 3 (lijn 51, halte De Meent)
                        1188 AM  AMSTELVEEN
 Aanmelden
 en info:        dementiejong@gmail.com (Jeantien Brugma)

Als je partner of ouder op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt ben je daar meestal niet op voorbereid.
Hoe vind je je weg in de bureaucratie van de zorg? Hoe houd je het overzicht van de personen en instan­ties waarmee je tijdens het verloop van de ziekte te ma­ken krijgt? Heb je recht op zorg­­verlof? Van welke (financiële) regelingen kan je gebruik maken? Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar bij Mantelzorg & Meer, zal vragen beantwoorden over de ondersteuning die mantelzorgers kunnen krijgen op het gebied van financiën, werk, wonen en zorg.

Jonge mensen met dementie zijn zelf ook van harte welkom. Een profes­sional zal voor hen een alter­natief pro­gram­ma aan­bieden in een andere ruimte.

In de pauze krijgt u een maaltijd aange­boden door Alzheimer Nederland.

Het programma van 15 mei
18.00 uur: informatie, vragen en ervaringen over regelingen voor en ondersteuning van mantelzorgers
19.30 uur: gezamenlijke maaltijd in het café van De Meent
20.15 uur: einde

 

Deze activiteit maakt deel uit van