Boekbespreking: 'dat dingetje waar jij van houdt'

Huis van de buurt, Floriande
hankstraat 3
2134 DT Hoofddorp
Nederland

'Dat dingetje waar jij van houdt', een boek over liefde voor een partner met dementie.

Pieter is net 55 jaar als bij hem frontotemporale dementie wordt geconstateerd. Wat de diagnose voor hem betekent is slechts bij benadering vast te stellen, voor zijn vrouw Atie valt alles op z’n plek. Verwarring, dwangmatigheid en vreemde, onverklaarbare gedragingen die Atie al eerder had opgemerkt, blijken te kunnen worden toegeschreven aan deze aan Alzheimer verwante ziekte.

In een serie korte stukjes beschrijft Atie met humor en zachtheid de gezamenlijke tocht van dichtbij: de gedragsveranderingen, de praktische en psychologische drempels die genomen moeten worden als haar man naar de dagbesteding moet, het verval van taal en decorum, opname in het verpleeghuis waar hij tussen aanmerkelijk oudere mensen met dementie terechtkomt en uiteindelijk de onafwendbare weg naar het einde.

Meer nog dan de weergave van een tragisch proces is dit het verslag van een liefde die zich ‘voegt’ naar de veranderingen, een poging om hoe dan ook steeds te omarmen wat er nog wél is en de relatie inhoud te blijven geven.

Ook biedt het boek herkenning voor artsen, verpleegkundigen en medewerkers van het verpleeghuis. Met waardering voor de zorg legt Atie de gevolgen van de hoge werkdruk bloot en geeft ze inzicht in hoe (kleine) beslissingen grote impact kunnen hebben op familie en bewoners

Atie van Lieshoud, auteur van het boek 'dat dingetje waar jij van houdt', zal het boek bespreken. 

'dat dingetje waar jij van houdt'

Deze activiteit maakt deel uit van