Rouw, verdriet en verlies

wijksteunpunt
Bilderdijkhof 1
1422 DT Uithoorn
Nederland

Bij het overlijden van een naaste doorlopen mensen een rouwproces. Maar er kan ook verlies, en dus rouw, zijn vóór de dood. Joke Schippers van het ‘Centrum voor steun bij rouw en verlies’ zal met gespreksleider Caroline Vrijbergen spreken over het rouwproces bij dementie.

Mensen met dementie verliezen grip op hun leven, zij worden in toenemende mate afhankelijk van mantelzorgers. En als uiteindelijk de gang naar verzorgings- of verpleeghuis wordt gemaakt verliezen patiënten niet alleen hun onafhankelijkheid maar ook hun vertrouwde omgeving en contacten. Dit proces kan tot diepe rouw leiden.

Ook de mantelzorger doorloopt een voortdurend proces van verlies en rouw. De partner met dementie verandert van persoonlijkheid. De relatie is niet langer meer gelijkwaardig en de zorg wordt gedurende de voortschrijdende dementie steeds zwaarder. Als de keuze moet worden gemaakt om de partner te laten opnemen ervaren mantelzorgers dat als een groot verlies.

Joke Schippers zal vertellen over rouwverwerking en over mogelijkheden tot ondersteuning. Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Deze activiteit maakt deel uit van