Dementie en menswaardige rechtsbescherming

Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1
1422 DT uithoorn
Nederland

Gespreksleider Caroline Vrijbergen zal met notaris Marlies Akkermans in gesprek gaan over juridische zaken bij dementie. 

Welke zaken kun je regelen en welke rechtsbescherming kun je treffen als je vergeetachtig wordt? Als u een vorm van dementie heeft kunt u op een bepaald moment uw belangen niet meer zelf goed behartigen. Wie neemt uw belangen waar voor uw welzijn en gezondheid? Er kunnen dan derden benoemd worden aan wie u uw belangen kunt toevertrouwen. Wie kunnen dat zijn?

Wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap? Hoe moeten bankzaken geregeld worden en hoe kunnen familieproblemen voorkomen worden als er geen testament is? Wie neemt het initiatief om iets te regelen en wat kun je regelen? Wat is een levenstestament? Wat is een volmacht?

Op al deze vragen zal notaris Akkermans ingaan, want het is belangrijk om uw wensen tijdig vast te leggen en deze zaken rustig met uw partner of familie te bespreken en te regelen. 

Deze activiteit maakt deel uit van