Dilemma's bij emotionele keuzes

Huis van de buurt, Floriande
Hankstraat 3
2134 DT Hoofddorp
Nederland

Dit is ons eerste Alzheimer Café in de nieuwe locatie: Huis van de buurt, Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT  Hoofddorp.

Gespreksleider Ellen Millenaar zal met Gustaaf Jonathans, specialist ouderengeneeskunde bij Amstelring, spreken over de dilemma's bij dementie

Het grote dilemma bij voortschrijdende dementie is dat de patiënt op zeker moment niet meer in staat is om zelf aan te geven dat een eerder opgemaakt euthanasie­verzoek moet worden uitgevoerd. Bovendien zijn veel artsen niet bereid eutha­nasie toe te passen bij mensen in een (ver)gevorderd stadium van dementie. Ook kan de mantelzorger andere ideeën hebben over on­draaglijk of uitzichtloos lijden.

Hoe bespreek je dit met elkaar als dit nog kan? Wie kunnen hierbij helpen? En wat zegt de wet hierover en hoe is de beroepspraktijk? Gustaaf Jonathans zal uitleg geven over de dilemma's en uw vragen beantwoorden.

Meer informatie over de ethische dilemma's kunt u via onderstaande link vinden.

Dilemma's bij dementie

 

Deze activiteit maakt deel uit van