herkennen van en omgaan met dementie

Huis van de buurt Floriande
Hankstraat 3
2134 DT Hoofddorp
Nederland

Plan Route

Freek Gillissen, verpleegkundig consulent, zal in het Alzheimer Café in Hoofddorp van 28 januari uitleg geven over het herkennen van en omgaan met dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ziekten die de hersenen aantasten. Ongeveer 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.

Alle verschillende vormen van dementie hebben gemeenschappelijk dat ze leiden tot een achteruitgang van het denkvermogen en een verandering in gedrag. De snelheid en mate waarin dat gebeurt kan per ziekte en persoon verschillen. 

Het is belangrijk om dementie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te diagnosticeren. Zowel de mantelzorger als de betrokkene met dementie kan dan vanaf het begin goed worden begeleid. Het onbegrip over veranderend gedrag wordt weggenomen doordat de naasten worden geïnformeerd over de verschijnselen die horen bij dementie. Maar ook de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ondersteuning, hulpmiddelen, zorg, activiteiten zijn effectiever als zij eerder in het ziekteproces kunnen worden ingezet.

Maar hoe kan je dementie herkennen? En onderscheiden van normale vergeetachtigheid? En als het om dementie gaat, wat dan? Op deze en andere vragen zal Freek Gillissen ingaan.

U bent van harte welkom op dinsdag 28 januari in Huis van de buurt Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Deze activiteit maakt deel uit van