Het bestuur van Amstelland en Meerlanden

bestuur vergadert 2.JPG

Het bestuur van Amstelland en Meerlanden bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers:

Jan Lans                            voorzitter en belangenbehartiger
Sylvia Broer                      penningmeester
Jeantien Brugma              secretaris
Kenneth Djoegan             coördinator Alzheimer Cafés
Els Hoenkamp                  medewerker PR
      

Wat doen we?

  • Wij dragen zorg voor de vier Alzheimer Cafés in de regio (Amstelveen, Hoofddorp, Uithoorn en Badhoevedorp).
  • We behartigen de belangen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daartoe brengen we de zorgen, wensen en problemen van de patiënten en hun mantel­zorgers onder de aandacht van gemeenten en zorginstanties.
  • We zijn een project gestart voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers, we organiseren voor deze doelgroep zorg, opvang en lotgenotencontact. 
  • We organiseren voorlichtingen over dementie.
  • Voor de doelgroep organiseren we een jaarlijks uitje in het kader van Wereld Alzheimer Dag.
  • Voor dit alles maken we jaarlijks een activiteitenplan en begroting waarbij we worden ondersteund door Alzheimer Nederland.

Wat we nog niet doen maar wel graag willen realiseren:

  • Intramurale opvang mogelijk maken voor jonge mensen met dementie.
  • Fondsenwerving om onze financiële armslag te vergroten.
Deze pagina maakt deel uit van