Het bestuur van Amstelland en Meerlanden

bestuur vergadert 2.JPG

Het bestuur van Amstelland en Meerlanden bestaat momenteel uit 8 vrijwilligers:

Esther Merkies                    voorzitter
Sylvia Broer                         penningmeester
Jan Lans                                belangenbehartiger
Jacqueline de Waal             coördinator Alzheimer Cafés
Els Hoenkamp                     medewerker PR
Sheila Baidenmann            belangenbehartiger
Kenneth Djoegan                algemeen bestuurslid
Jeantien Brugma                 secretaris

Wat doen we?

  • Wij dragen zorg voor de vier Alzheimer Cafés in de regio (Amstelveen, Hoofddorp, Uithoorn en Badhoevedorp).
  • We behartigen de belangen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daartoe brengen we de zorgen, wensen en problemen van de patiënten en hun mantel­zorgers onder de aandacht van gemeenten en zorginstanties.
  • We zijn een project gestart voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers, we organiseren voor deze doelgroep zorg, opvang en lotgenotencontact. 
  • We organiseren voorlichtingen over dementie.
  • Voor de doelgroep organiseren we een jaarlijks uitje in het kader van Wereld Alzheimer Dag.
  • Voor dit alles maken we jaarlijks een activiteitenplan en begroting waarbij we worden ondersteund door Alzheimer Nederland.

Wat we nog niet doen maar wel graag willen realiseren:

  • Intramurale opvang mogelijk maken voor jonge mensen met dementie.
  • Fondsenwerving om onze financiële armslag te vergroten.
Deze pagina maakt deel uit van