informatie uit de regio

Uithoorn dementievriendelijk?

Stel je voor dat je bij de bakker staat. En je bestelt een half volkoren brood. Gesneden. Voor de vijfde keer die dag. En dat de bakker dan jouw buurvrouw, of je zoon of de thuiszorg belt om ervoor te zorgen dat je niet het zesde, zevende en achtste half volkoren komt kopen.

Stel je voor dat je met je vragen over welzijn, zorg en ondersteuning bij het sociaal loket van het gemeentehuis ook terecht kan buiten het huidige spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur. Omdat je soms het besef van tijd kwijt bent. En dat je contactpersoon begrijpt dat je soms de dingen niet zo precies en duidelijk kan verwoorden. Dat de baliemedewerker getraind is om te gaan met dementerende mensen, zodat het je met een beetje hulp toch lukt om een formulier in te vullen.

Stel je voor dat je afhankelijk bent van een mantelzorger. En dat die mantelzorger met spoed opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En dat er dan een structuur staat voor noodopvang.  

Stel je voor dat je niet meer hoeft te verbloemen, maar zoveel mogelijk kan deelnemen en bewegen.

Stel je voor dat Uithoorn een dementievriendelijke gemeente wordt.

DUS! organiseerde op 28 juni bij Sjiek aan de Amstel een politiek café over het onderwerp dementie. Rik Ossenkoppele, hersenonderzoeker aan het VUmc Alzheimercentrum en de Universiteit van Lund (Zweden) gaf een boeiende presentatie over het geheugen, dementie en de ziekte van Alzheimer en beantwoordde vragen van aanwezigen. Vervolgens kwam Roderik Reinstra van ‘Samen dementievriendelijk’ aan het woord om te vertellen over wat een gemeente kan doen om dementievriendelijk te worden. Tot slot brainstormden de aanwezigen (een gemêleerd gezelschap dat bestond uit ervaringsdeskundigen, medewerkers van diverse (mantel)zorginstellingen en overige geïnteresseerden) over de situatie in Uithoorn. Hoe is de leefbaarheid voor mensen met dementie in Uithoorn op dit moment? Wat kan Uithoorn nog meer doen om dementievriendelijk te worden?

Het resultaat van de inspirerende avond en de contacten die gelegd werden gebruikt DUS! bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. Ook zal DUS! na de zomer met een initiatiefvoorstel komen over een dementievriendelijk Uithoorn.

Vanwege het succes van de politiek cafés volgt in het najaar een opnieuw politiek café over het thema duurzaamheid.

Fieke Otto-Ossenkoppele

Dementie in Aalsmeer

Als u te maken krijgt met (beginnende) dementie in Aalsmeer kunt u via onderstaande link informatie vinden over de verschillende stadia van dementie en de bijpassende mogelijkheden voor hulp in Aalsmeer.

Informatie dementie in Aalsmeer

Dementie in Amstelveen

Als u te maken krijgt met (beginnende) dementie in Amstelveen kunt u via onderstaande link informatie vinden over de verschillende stadia van dementie en de bijpassende mogelijkheden voor hulp in Amstelveen.

                 dementie-amstelveen                       

Dementie in Haarlemmermeer

Als u te maken krijgt met (beginnende) dementie in Haarlemmermeer kunt u via onderstaande link informatie vinden over de verschillende stadia van dementie en de bijpassende mogelijkheden voor hulp in Haarlemmermeer.

dementie-haarlemmermeer

Overzicht en uitleg van begrippen (en afkortingen!) uit de zorg

Onderstaand treft u een korte begrippenlijst aan van wetten en regelingen in de zorg. De afkortingen zijn tevens hyperlinks, als u er op klikt komt u op internetsites die meer informatie geven over het betreffende begrip.

Begrippenlijst zorg

BOPZ
De wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt de opnameprocedure en de rechtspositie van bijvoorbeeld ouderen met dementie die niet vrijwillig in een verpleeghuis verblijven.

CAK
Het Centraal Administratie Kantoor voert alle regelingen uit en int de eigen bijdrage voor WLZ en WMO

CIZ
Om WLZ-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatie­stel­ling Zorg (CIZ). Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. 
In opdracht van de gemeente geeft het CIZ ook indicatie voor de WMO ( o.a. Hulp bij de huishouding, begeleiding en hulpmiddelen).

CVZ
Het College Voor Zorgverzekeringen is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

PGB
Een Persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zorg kunt inkopen bij een zorgaanbieder of bij iemand in uw eigen netwerk.

VPT
Volledig Pakket Thuis: het thuis ontvangen van de zorg. Hiervoor is wel een indicatie WLZ vereist.

WLZ
De Wet Langdurige Zorg verzekert de hoge kosten van - vaak langdurige – behande­ling, begeleiding, verpleging en verzorging. De WLZ is een volksverzekering. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch WLZ-verzekerd en betaalt hiervoor een WLZ-premie. De WLZ indicatie is nodig als je niet meer thuis  kunt blijven wonen en naar een verzorgingshuis of verpleeghuis wilt (‘zorgwoning’).Er is dan sprake van een eigen bijdrage op basis van inkomen en vermogen. Deze zorg wordt vergoed door het zorgkantoor. Mensen die naar een zgn. zorgwoning willen verhuizen moeten daarvoor eerst een WLZ indicatie krijgen.

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan mee­doen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch of psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten.

ZIN
Zorg in natura betekent dat u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen ontvangt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor deze zorg of voorzieningen. Zie ook Persoonsgebonden budget (PGB)

ZZP
Een indicatiebesluit van het CIZ heeft de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Een indicatie geeft aan op welke zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Voor de sector verpleging en verzorging zijn er tien verschillende zorgzwaartepakketten, die oplopen in zorgzwaarte. Ieder zorgzwaartepakket is onderverdeeld in de drie componenten: woonzorg, dagbesteding en behandeling. Ook geeft een ZZP de totaaltijd aan die kan worden besteed aan een cliënt, bijvoorbeeld 3 tot 5 uur per week voor een cliënt met ZZP 1, of 18 tot 22 uur voor een cliënt met ZZP 8. Iemand met ZZP 1 kan nog wel zelfstandig wonen en heeft alleen enige begeleiding nodig. Iemand met ZZP 8 is chronisch ziek, heeft een ernstige lichamelijke handicap en heeft daarom intensieve zorg nodig in een beschermende woonomgeving.

Als u meer uitleg wilt of vast­gelopen bent in de regelingen kan Mantelzorg en Meer u goede begeleiding bieden:

Mantelzorg en Meer
Openingstijden:       Ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00
Bezoekadres:           Laan van de Helende Meesters 431, 1186 DK Amstelveen,
                                   bezoek op afspraak
Telefoon:                  020 333 53 53
Mail:                           info@mantelzorgenmeer.nl

Deze pagina maakt deel uit van