Jonge mensen met dementie

De projectgroep 'jonge mensen met dementie'

projectgroep jong dementie.png

Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend, voor zowel de persoon met dementie als voor de directe omgeving. Zorgvoorzieningen voor mensen met dementie zijn gericht op ouderen en voldoen daarom niet tot nauwelijks aan de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten.

De projectgroep voor jonge mensen met dementie wil daar verandering in brengen door lotgenotenbijeenkomsten, lotgenoten­contacten, passende dagbesteding en intramurale voorzieningen in de regio Amsterdam-Amstelland-Meerlanden voor deze groep te creëren.

Op 30 maart 2017 heeft de projectgroep een kennisoverdrachtbijeenkomst georganiseerd om de zorgprofessionals in de regio te helpen zich voor te bereiden op de omgang met en de opvang van jonge mensen met dementie. Deze bijeenkomst is door ongeveer 85 mensen bezocht. De eerste bijeenkomst voor mantelzorgers en naasten van patiënten is op 11 april 2017. Ook is er op dementie.nl een besloten forum voor naasten. 

Voor de bijeenkomsten en/of deelname aan het forum kunt u zich aanmelden bij Jeantien Brugma, dementiejong@gmail.com, tel.: 06 23708097 

De samenstelling van de projectgroep 'jonge mensen met dementie':

 • Andrea Witteveen, Hoofd zorg De Luwte, afstudeeropdracht zorg voor jonge mensen met dementie
 • Ellen Millenaar, coördinator ontmoetingscentrum Aelsmeer.
 • Els Hoenkamp, Alzheimer Nederland, afd Amstelland en Meerlanden, pr
 • Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie VUmc, lid expertgroep ftd-lotgenoten
 • Hanneke ten Brinke, mantelzorgconsulent bij Mantelzorg&Meer
 • Jan Lans, Alzheimer Nederland, afd Amstelland en Meerlanden, belangenbehartiging
 • Jeantien Brugma, Alzheimer Nederland, afd Amstelland en Meerlanden, secretaris
 • Job van Amerongen, verpleegkundige ouderenzorg
 • Kees Janse, lid participatieraad gemeente Amstelveen
 • Mara van Limbeek, Programmacoördinator Amstelring Dagbesteding Haarlemmermeer
 • Trudis Schroijen, Ketenzorg Amstelland en Meerlanden

de flyer van de projectgroep als pdf

 

Bijeenkomsten naasten van jonge mensen met dementie

Op 11 april 2017 heeft de projectgroep 'jonge mensen met dementie' voor het eerst een lotgenotenbijeenkomst georganiseerd. 

verslag bijeenkomst 11 april

Intussen zijn er nog 3 bijeenkomsten geweest, op 20 juni, 19 september en 14 november. De eerste 3 bijeenkomsten startten om 19.30 met een spreker (respectievelijk: verpleeghuisarts Lisidunahof, psychiater en notaris). De bijeenkomst van 14 november had een iets ander format: start 18.00 uur, ervaringen uitwisselen onder leiding van professionele gespreksleider, partners konden mee (en werden apart opgevangen) en in de pauze een gezamenlijke maaltijd. Deze opzet werd zowel door de aanwezige professionals als de mantelzorgers en hun partners erg prettig gevonden. Via onderstaande link vindt u de flyer (pdf) voor de bijeenkomst van 14 november.  
flyer bijeenkomst 14 november

Voor 2018 staan weer 4 bijeenkomsten gepland op (voorlopige data): 20 februari, 15 mei, 18 september en 27 november

Als u informatie over deze bijeenkomsten wilt ontvangen kunt u mailen met Jeantien Brugma, dementiejong@gmail.com.

15 mei 2018: Bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie

datum: 15 mei 2018
aanvang: 18.00 (inloop vanaf 17.45 uur)
thema: Ondersteuning voor de mantelzorger
plaats: Ontmoetingscentrum ‘De Meent
             Orion 3 (lijn 51, halte De Meent) 1188 AM AMSTELVEEN
Aanmelden: dementiejong@gmail.com (Jeantien Brugma)

Als je partner of ouder op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt ben je daar meestal niet op voorbereid.
Hoe vind je je weg in de bureaucratie van de zorg? Hoe houd je het overzicht van de personen en instanties waarmee je tijdens het verloop van de ziekte te maken krijgt? Heb je recht op zorgverlof? Van welke (financiële) regelingen kan je gebruik maken? Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar bij Mantelzorg & Meer, zal vragen beantwoorden over de ondersteuning die mantelzorgers kunnen krijgen op het gebied van financiën, werk, wonen en zorg.

Jonge mensen met dementie zijn zelf ook van harte welkom. Een professional zal voor hen een alternatief programma aanbieden in een andere ruimte. In de pauze krijgt u een maaltijd aangeboden door Alzheimer Nederland.

Het programma van dinsdag 15 mei:
18.00 uur: informatie, vragen en ervaringen over regelingen voor en ondersteuning van mantelzorgers 19.30 uur: gezamenlijke maaltijd in het café van De Meent
20.15 uur: einde

Dagbesteding jonge mensen met dementie in Amstelveen (gestart 5/9/2017)

De Zonnehuisgroep Amstelland is gestart met een dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Deze groep is in de Luwte nabij dagbesteding “Wimbledon”. Omdat het nabij een andere dagbesteding is kan er gebruik gemaakt worden van contacten en activiteiten die er zijn. Zoals de mantelzorggesprekken die al plaats vinden in samenwerking met Vita Amstelland.

Er wordt gestart met twee dagen, maar bij voldoende aanmeldingen is uitbreiding mogelijk. De ontwikkeling is momenteel in volle gang. De wens is om te zorgen dat jonge mensen met dementie deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij en om die reden worden gesprekken gevoerd met bedrijven die daar iets in kunnen betekenen. Zo is er een gesprek geweest met een kookstudio waar deelnemers van de dagbesteding met elkaar kunnen koken en ook met een sportschool om daar te kunnen sporten.

Maar Zonnehuisgroep wil ook graag horen van de deelnemers en de mantelzorgers wat hun behoefte is zodat er gekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn en de dagbesteding op maat kan worden aangeboden. Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding heeft iemand wel een indicatie nodig. Dit kan een indicatie zijn via de wet maatschappelijke ondersteuning (dit kan via de gemeente) of via de wet Langdurige zorg (dit kan via www.ciz.nl). 

folder dagbesteding in pdf

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met

Andrea Witteveen
Hoofd zorg De Luwte somatiek en Dagbesteding Wimbledon
T:020-5459500
E: A.Witteveen@zhga.nl

 

Dagbesteding jonge mensen met dementie in Aalsmeer (gestart 30 september)

Gekoppeld aan ‘DemenTalent’ (zie onder voor uitleg) zal 2 dagen per week een nieuwe vorm van dagbesteding aangeboden worden in Aalsmeer voor jonge mensen met dementie.

De overeenkomsten met het huidige aanbod voor ouderen:

 • de openingstijd (2 dagen per week)
 • de structuur binnen het programma
 • de lunchmogelijkheid
 • het individuele begeleidingsplan

Het grote verschil met dagbesteding voor ouderen is de inhoud van het programma, de activiteiten zullen veel meer gericht zijn op de behoeften van jongere mensen. Bijvoorbeeld:

 • Werken in de tuin. Aan deze activiteit kan een vrijwilliger gekoppeld worden. (actief en nuttig bezig zijn)
 • Gespreksgroep waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de beperkingen en het bespreken van maatschappelijke thema’s.
 • Beweeggroep met een hogere intensiteit.
 • creatieve vorm
 • individueel puzzelen, schrijven

De startdatum van deze dagbesteding zal in het najaar van 2017 zijn.

DemenTalent
Samen met de deelnemer wordt gezocht naar arbeidsmogelijkheden binnen de gemeente. Mensen met dementie worden in hun kracht gezet en blijven participeren in de maatschappij, daarnaast staan ze in contact met een deskundige op het gebied van dementie.Een dienstverlening als DemenTalent sluit aan bij

 • de behoeften van jonge mensen met dementie
 • de wensen van de projectgroep JMD
 • een dementievriendelijke gemeente
 • een sluitende keten, incl. het digitale leerplein

De deelnemer kan als vrijwilliger verschillende activiteiten binnen de organisatie uitvoeren die passen bij zijn of haar talenten; vaardigheden van mensen kunnen nog lang behouden blijven, ook als er sprake is van dementie. Mogelijkheden en voorzieningen;

 • organiseren en mede inhoud geven aan informatiebijeenkomsten          
 • lagere school (voorlezen, overblijf, buitenschoolse opvang, conciërgehulp)
 • Horeca, snackbar, lunchroom, bv de praam (glazen ophalen, afruimen, spoelkeuken)
 • dieren; kinderboerderij, honden uitlaatservice 
 • Buitenwerk; plantsoenendienst, tuintjes bijhouden, historische tuin
 • winkel; Deen (lege flessen sorteren, winkelwagens onderhouden, bloemen en planten verzorgen)
 • winkel; Zeeman (hulp bij het op hangertjes hangen van kleding
 • bibliotheek; boeken terug zetten/controleren

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met

Ellen Millenaar
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

 

Activiteiten voor jonge mensen met dementie in Hoofddorp

In het gezellige en moderne restaurant van woonzorgcentrum Floriande worden dagelijks activiteiten voor jonge mensen met dementie georganiseerd. Alvorens iemand deze activiteiten gaat bezoeken wordt er tijdens een uitgebreide intake onderzocht wat iemand graag doet, wil en kan. Op basis van deze wensen wordt er een programma samengesteld. De activiteiten kunnen daardoor zeer uiteenlopend zijn. De een wil misschien gewoon gezellig een kopje koffie drinken en nieuwe (lotgenoten) contacten opdoen, terwijl een ander graag nuttige werkzaamheden verricht. Activiteiten die op dit moment ondernomen worden op basis van de wensen van de huidige groep zijn onder andere: tuinieren, werkzaamheden voor een sociale werkplaats, plaatjes draaien, fitness, wandelen, uitstapjes naar bijvoorbeeld het museum, geheugentraining en nog veel meer.

Tijdens de dag zijn er altijd professionele medewerkers aanwezig die alles weten over dementie. Zij hebben veel ervaring en ondersteunen de bezoekers daar waar nodig, maar zeker niet teveel! Er wordt altijd gekeken naar dat wat er wel goed gaat en daar wordt ook de nadruk opgelegd. Op die manier wordt gepoogd de dementie even naar de achtergrond te laten verdwijnen.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken of om vragen te stellen. Er kan altijd vrijblijvend meegedaan worden om kennis te maken. Gewoon binnenwandelen voor een kopje koffie kan uiteraard ook. Hou er dan rekening mee dat de begeleiding misschien niet altijd tijd heeft om uitgebreid vragen te beantwoorden.

Bekijk voor meer informatie de website: http://haalmeeruitjedagbesteding.nl/jong-en-dementie/

Neem contact op via telefoon of mail met Mara van Limbeek:
mvanlimbeek@amstelring.nl of 06-22064255


Of loop eens binnen om de sfeer te proeven op de Hankstraat 3 in Hoofddorp


Mara van Limbeek

Programmacoördinator Amstelring Dagbesteding   
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Deze pagina maakt deel uit van