juridische aspecten bij dementie

Zorgcentrum De Luwte
Wimbledonpark 361
1185 XJ AMSTELVEEN
Nederland

Gespreksleider Job van Amerongen zal met notaris Marlies Akkermans spreken over de zaken die je kunt regelen en de rechtsbescherming die je kunt treffen als je vergeetachtig wordt. 

Als u een vorm van dementie heeft kunt u op een bepaald moment uw belangen niet meer zelf goed behartigen. Wie neemt uw belangen waar voor uw welzijn en gezondheid? Er kunnen dan derden benoemd worden aan wie u uw belangen kunt toevertrouwen. Wie kunnen dat zijn? En wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap? Hoe moeten bankzaken geregeld worden en hoe kunnen familieproblemen voorkomen worden als er geen testament is? Wie neemt het initiatief om iets te regelen en wat kun je regelen? Wat is een levenstestament? Wat is een volmacht?

Op al deze vragen zal notaris Akkermans ingaan, want het is belangrijk om uw wensen tijdig vast te leggen en deze zaken rustig met uw partner of familie te bespreken en te regelen

 

Deze activiteit maakt deel uit van