Langer thuisblijven door technologie

Huis van de buurt, Floriande
hankstraat 3
2134 DT Hoofddorp
Nederland

Gespreksleider Karin Loogman zal met Jennifer Jansen (betrokken bij project 'thuis met thuistechnologie') spreken over de mogelijkheden om langer thuis te wonen met technische ondersteuning. Ook zullen deel­nemers aan een thuistechnologieproject over hun ervaringen vertellen.

Thuistechnologie, ook wel domotica genoemd, geeft ondersteuning in zelfred­zaamheid. Voorbeelden van thuistechnologie zijn bewegingsmelders, intercom- of video observatie, alarmknoppen of automatische verstrekking van medicijnen.

Thuistechnologie kan gebruikt worden om kinderen, vrienden of buren te waarschuwen als er iets aan de hand is. Voor iemand met dementie biedt dit systeem veiligheid en zelfstandigheid, en dus de mogelijkheid om langer comfortabel thuis te blijven wonen, voor de naasten de mogelijkheid om te zorgen als zij niet fysiek aanwezig kunnen zijn.

Jennifer Jansen zal op deze avond uitleg geven over de ontwikkelingen op het gebied van thuistechnologie. De deelnemers aan het thuistechnologieproject zullen hun ervaringen met u delen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ook zal bij het Alzheimer Café van 25 september de zogeheten oer-radio getoond worden; een radio die voor mensen met dementie makkelijk te bedienen is. Robin van Balen, mede-ontwikkelaar van de oer-radio zal een demonstratie geven.

U bent op 25 september van harte welkom in het Huis van de Buurt Floriande, Hankstraat 3 in Hoofddorp, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Deze activiteit maakt deel uit van