Mantelzorg; wat is nodig om het vol te houden?

Zorgcentrum 'De Meerstede'
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp
Nederland

Gespreksleider Ellen Millenaar zal met Brigit Albers (coördinator vrijwilligers bij Mantelzorg en Meer) en Nelleke van der Vegt (partner van iemand met dementie) spreken over mogelijk­heden om mantelzorgers te ondersteunen.

In Nederland zijn 300.000 mantelzorgers die dag en nacht verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun thuiswonende partner met dementie. Een partner met dementie beïnvloedt je leven, je relatie, je sociale contacten en je bezigheden. Van gelijkwaardige partner wordt je ongevraagd voltijd mantelzorger. En dat is een zware taak die niet altijd als zodanig herkend wordt door de omgeving.

Om het mantelzorgen vol te houden is het van belang dat je je laat ondersteunen. En dat je de momenten die nog wel waarde hebben koestert.

Brigit Albers zal uitleg geven over de mogelijkheden van ondersteuning die Mantelzorg en Meer kan bieden. Nelleke van der Vegt zal over haar ervaringen vertellen.Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Deze activiteit maakt deel uit van