Seksualiteit en intimiteit bij dementie

bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1
1422 DT uithoorn
Nederland

Seksualiteit en intimiteit is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met dementie. S.O.G.-arts Annetje Bootsma zal met gespreksleider Caroline Vrijbergen spreken over mogelijke problemen bij seksualiteit en intimiteit bij mensen met dementie.

Intimiteit kunnen delen is een belangrijk en positief aspect voor partners om de zorg goed vol te houden. Ook seksuele gemeenschap kan zowel voor ouderen met dementie als voor hun partners heel fijn zijn omdat je juist minder gehinderd bent door die nare ziekte en achteruitgang van geheugen.

Echter, bij toename van lichamelijke zorg kan intimiteit zowel door verzorgers als patiënt als ongemakkelijk en ongewenst worden ervaren. En seksualiteit kan vervelend uitpakken bij dementie als de partner ontremd raakt, na opname verliefd wordt op een ander, of als je als partner zo in de zorgrol zit, dat seksualiteit de grens en bescherming voor jezelf doorbreekt. Het bespreken van  problemen met intimiteit en seksualiteit met de kinderen of naasten is vaak lastig.

S.O.G.-arts Annetje Bootsma zal ingaan op problemen, vragen en onzekerheden op het gebied van intimiteit. Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze activiteit maakt deel uit van