Vormen van dementie, aandacht Parkinson dementie

Huis van de Buurt Floriande
Hankstraat 3
2134 DT Hoofddorp
Nederland

Op het Alzheimer Café van 24 september in Hoofddorp zal Karin Loogman in gesprek gaan over de relatie van de ziekte van Parkinson en dementie.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt kan uiteenlopende klachten hebben want de ziekte van Parkinson is erg complex. Voor geen enkele patiënt zijn de symptomen hetzelfde.

Voorbeelden van symptomen zijn het trillen van handen, benen, het trager worden van bewegingen en stijfheid van spieren. Zo'n 35 tot 55% van de mensen met de ziekte van Parkinson krijgt dementie. Dat uit zich in trager denken en problemen met het ophalen van informatie en het vermogen abstract te denken.

Karin Loogman zal in gesprek gaan met professionals over de combinatie van Alzheimer en dementie. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Deze activiteit maakt deel uit van