Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland zoekt een penningmeester

Als penningmeester stel je de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Je gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. Je bent ongeveer 2 uur per week voor dit werk beschikbaar en we vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag. Het afdelingsbestuur vergadert eens in de zes weken.

Ben jij
- Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen?
- Thuis in Word en Excel?
- Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de       regio financieel te steunen?


dan komen we graag met je in contact!

Je werkzaamheden zijn
- Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven;
- Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator;

- Wekelijks verwerken van declaraties;
- Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden.

Wij bieden Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Bevoegdheden Je wordt door de coördinator Regionale activiteiten voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van (financiële) stukken tot een maximum van € 5000,-.

Interesse? Voor meer informatie kan je mailen of bellen met de secretaris van het afdelingsbestuur, Jeantien Brugma, [email protected], 06 23708097

 Meer informatie over ons bestuur vind je hier.