Vroegsignalering: is het dementie of vergeetachtigheid?

zorgcentrum 'De Meerstede'
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp
Nederland

Gespreksleider Karin Loogman zal spreken met Henriëtte Frielinck, ouderenadviseur van De Meerwaarde, en Karin Broers, praktijkverpleegkundige ouderen, over de signalen van dementie. 

In de praktijk blijkt dat veel mensen met dementie en hun naasten lang thuis zelf “aanrommelen” voordat ze aan de bel trekken omdat het echt niet meer gaat. De signalen, de vergeetachtigheid en het “niet-pluis-gevoel” worden niet herkend als symptomen van dementie.

Het is echter belangrijk om dementie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te diagnosticeren. Zowel de mantelzorger als de betrokkene met dementie kan dan vanaf het begin goed worden begeleid. Het onbegrip over veranderend gedrag wordt weggenomen doordat de naasten worden geïnformeerd over de verschijnselen die horen bij dementie. Maar ook de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ondersteuning, hulpmiddelen, zorg, activiteiten zijn effectiever als zij eerder in het ziekteproces kunnen worden ingezet.

Henriëtte Frielinck en Karin Broers zullen uitleggen waar men op moet letten bij bepaalde signalen, hoe men normale vergeetachtigheid van beginnende dementie kan onderscheiden en wat het belang is van een juiste diagnose. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

Deze activiteit maakt deel uit van