Wanneer thuiswonen niet meer gaat

Zorgcentrum 'De Meerwende"
Kamerling Onneslaan 131
1171 AE Badhoevedorp
Nederland

Gespreksleider Marianna Kuntzel zal met Marian Boelrijk, zorgbemiddelaar bij zorgcentra Meerlanden, spreken over de keuzes die je kan maken als thuiswonen niet meer gaat. 

Je naaste laten opnemen in een verpleeghuis is een van de lastigste beslissingen die je moet nemen. Mantelzorgers wachten vaak zo lang mogelijk om deze ingrijpende stap te zetten. Maar bij voortschrijdende dementie zal er toch een moment zijn dat opname noodzakelijk is. Bovendien is het ook goed te bedenken dat verpleeghuizen werken met wachtlijsten, bij een late aanvraag kan het zijn dat de instelling van eerste keuze geen plaats heeft.

En als je dan besloten hebt dat opname onafwendbaar is, hoe kan je je dan voorbereiden? In elk geval is er een indicatie nodig van de huisarts of van de wijkverpleegkundige. Maar wat moet je allemaal regelen? Uit welke woonvormen kan je kiezen? Wat houdt precies kleinschalig wonen in? Kan je huisdier mee? Kunnen dierbaren komen logeren? En hoe zit het precies met de eigen bijdrage in de kosten?

Marian Boelrijk zal op deze vragen ingaan en uitleg geven over alle woonvormen in Badhoevedorp. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze activiteit maakt deel uit van