Woonzorg Nederland Dementievriendelijk

uitreiking certificaat dementievriendelijk

Woonzorg Nederland is officieel dementievriendelijk

Op 12 mei kreeg woningcorporatie Woonzorg Nederland het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ uitgereikt door Jan Lans en Marga van Beek, bestuursleden van Alzheimer Nederland afdeling Amstelland & Meerlanden. Zij overhandigden het certificaat aan bestuursvoorzitter Cees van Boven. Door signalen van dementie tijdig te herkennen kunnen de medewerkers van Woonzorg Nederland hun huurders en hun omgeving beter ondersteunen.   

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie met circa 41.500 wooneenheden in meer dan 170 gemeenten. Daarvan verhuurt Woonzorg Nederland circa 12.500 eenheden aan zorgaanbieders voor intensieve zorg, zoals verzorgings- en verpleeghuizen.

De afgelopen maanden hebben alle medewerkers van Woonzorg Nederland, van bewonersconsulenten tot bestuur, de e-learning ‘Omgaan met dementie’ gedaan. De collega’s die rechtstreeks contact hebben met huurders kregen een uitgebreide training. Het certificaat laat dat zien aan de buitenwereld. Ook is de training een vast onderdeel geworden van het inwerkpakket voor nieuwe medewerkers. En als vervolg krijgen alle bewonersconsulenten en clustermanagers een fysieke training waarin bepaalde situaties met bewoners met dementie worden nagebootst.

Elke cluster in Nederland, twaalf in totaal, heeft nu ook een ‘ambassadeur dementie’, die daarmee als aanspreekpunt dient voor het team als er casussen zijn die spelen met huurders. Met behulp van deze ambassadeurs gaat Woonzorg Nederland onderzoeken hoe ze hun wooncomplexen dementievriendelijker kunnen maken.

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Voor meer informatie www.samendementievriendelijk.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door