Secretaris regionale afdeling

Per direct gezocht: Secretaris bestuur Alzheimer Amsterdam

Gezocht per direct een vrijwillige Secretaris bestuur Alzheimer Amsterdam

Secretaris voor het bestuur van de afdeling Amsterdam van Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie en hun naasten door het geven van voorlichting, het bieden van ondersteuning en het opkomen voor betere zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland maakt zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving zolang dementie nog niet is te voorkomen of te genezen.

De afdeling Amsterdam van Alzheimer Nederland zoekt een nieuwe secretaris. In Amsterdam functioneren in de diverse stadsdelen nu 9 Alzheimer café’s, trefpunten en een theehuis. Afdeling Amsterdam initieert en onderhoudt contact met organisaties en instellingen die zich op stedelijk niveau inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast is afdeling Amsterdam actief in het aangaan van samenwerking die kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor mensen met dementie. Het bestuur zet zich in voor belangenbehartiging, lobbyactiviteiten en het project ‘De dementie-vriendelijke Samenleving’.

Waaruit bestaat de werkzaamheden:
- het voorbereiden en rondsturen van de agenda voor de vergaderingen
- notuleren van de maandelijkse vergaderingen
- het bewaken van de door het afdelingsbestuur gemaakte afspraken
- verwerken van de mail aan de afdeling
- het (door)sturen van nieuws aan de coördinatoren van de Alzheimer Café’s
- bijhouden van de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling
- het ondersteunen bij activiteiten en informatiestands, oa bestellen van materiaal

Wat vragen we:
- vaardigheid in het werken met Word, Excel, internet en e-mail
- ervaring met Nexios (gericht op AVG) of het vermogen zich software snel eigen te maken
- communicatieve vaardigheden
- interesse en een actieve inzet
- 10-15 uur per maand beschikbaarheid

Wat bieden we:
- je maakt deel uit van een divers en actief bestuur bestaande uit 4 personen
- je werkt ook samen met deze bestuursleden
- het werk kan grotendeels vanuit huis worden gedaan
- ondersteuning wordt geboden vanuit Alzheimer Nederland, ook in de vorm van trainingen
- reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
- als secretaris ben je verbonden aan één van de café’s. Zo krijg je inzicht in het leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Hoe komt je in aanmerking? Met geïnteresseerden wordt een gesprek gevoerd om inzicht te krijgen of de positie van secretaris voor jou als vrijwilliger overeenkomt met de wederzijdse verwachtingen.

Heb jij interesse? Schrijf een mail met je motivatie en andere relevante informatie naar amsterdam@alzheimer-nederland.nl

Kijk op onze website voor een impressie van onze bijeenkomsten in Amsterdam. www.alzheimeramsterdam.nl

Deze pagina maakt deel uit van