Alzheimer café Arnhem verslag oktober

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Dinsdagavond 19 oktober gingen de deuren voor de tweede keer dit jaar fysiek open om de bezoekers van het Alzheimer Café Arnhem welkom te heten. Het thema ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ sprak veel mensen aan. Naast bekende gezichten waren er ook weer nieuwe bezoekers gekomen.

Als opening zong Con van Roden een prachtig zelfgemaakt lied, waarin hij de kern verwoorde van het thema: Buig mee, als een wilg in de wind… ga er niet tegen in….

Dr. Pieter Wolswijk, gewezen psychogerontoloog was uitgenodigd om vanuit zijn uitgebreide ervaring en kennis over dit gevoelige en ingewikkelde onderwerp te spreken. Veel mantelzorgers en mensen die vanuit hun beroep omgaan met personen met dementie lopen op tegen gedrag dat een grote ‘lijdensdruk’ met zich meebrengt. Zowel voor degene met dementie als voor de omgeving.

Foto: Dr. Pieter Wolswijk

De heer Wolswijk beschreef een z.g. ‘tweedeling’ in het brein: het rationele en het emotionele brein. Bij mensen met dementie kan het steeds lastiger worden om emotionele impulsen te laten onderdrukken door het rationele brein, wat tot heftige emotionele uitbarstingen kan leiden. De ‘rem’ is als het ware eraf.

Ook kunnen de hersenen van mensen met dementie niet meer gedrag van anderen op de juiste manier interpreteren. Ze kunnen bv. achterdochtig worden, angstig, verdrietig of vanuit frustratie b.v. gaan schelden, vloeken of slaan.

Dat het onderwerp heel erg leeft onder de toehoorders bleek wel uit de vele vragen die al vrij snel werden gesteld. Ook was er veel onderlinge herkenning voor de gevoelens die dit bij de #AC Arnhem Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie 2 Verslag, Alzheimer Café Arnhem omgeving kan oproepen, als machteloosheid, ongeduld, soms ook wanhoop als het niet lukt om de ander te kalmeren.

Een van de belangrijke tips was om vooral niet tegen degene met dementie in te gaan als deze bv. dingen ziet of hoort die er niet zijn. Geruststellen of zeggen dat er niets aan de hand is kan de stress eerder verhogen. Probeer liever mee te gaan in de fantasie door bv. te doen alsof je de bedreiging onschadelijk maakt.

Ook is het belangrijk om je te realiseren dat je als mantelzorger of medewerker niet alles kunt oplossen, hoe moeilijk het ook is om aan te zien dat de ander bv. wanhopig is. Het belangrijkste is om erbij te blijven, proberen te troosten of te erkennen dat het voor de ander heel erg moeilijk moet zijn.

Naast de informatiefolders en boeken op de leestafel lagen ook een aantal fraai beschilderde keien, die een van de bezoekers had gemaakt. Het was de bedoeling om er eentje mee te nemen en eventueel een kleine donatie te doen voor het Alzheimer Café Arnhem. Een ontzettend leuk initiatief.

Na de pauze zagen we als illustratie zagen we een fragment waaruit duidelijk werd hoe verwarrend het is als degene met dementie een opdracht krijgt, terwijl hij/zij niet goed begrijpt hoe hij het moet uitvoeren. Om te voorkomen dat iemand zich dan dom of mislukt voelt, wat kan leiden tot een uitbarsting, is het belangrijk om na te denken hoe je kan bevorderen dat de opdracht wel lukt. Dat kan door bv. een de koffie niet in een ondoorzichtige bus te zoen, of in duidelijk andere bus dan die ernaast staan. Wat je ziet, komt makkelijker binnen dan wat je hoort’.

Het is duidelijk hoeveel behoefte er is aan informatie of tips bij dit belangrijke onderwerp, waardoor iedereen z’n beetje het gevoel had dat de avond nog wel langer had kunnen duren.

Voor meer informatie en praktische tips over het omgaan met dementie kan men gaan kijken op dementie.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door