Alzheimer café Arnhem verslag september

Er is iets niet pluis, is het dementie?

Op 21 september 2021 was het de beurt aan Alzheimer Café Arnhem om de deuren weer te openen en de bezoekers hartelijk welkom te heten. Naast bekende gezichten waren er ook mensen die voor de eerste keer kwamen, zowel mantelzorgers, soms met partners als medewerkers in de zorg.

Mieke Keppens, coördinator van het Alzheimer Café Arnhem opende de avond met het voorstellen van twee nieuwe bestuursleden van de afdeling Arnhem: Esther Tempels, bestuurslid Alzheimer Cafés en Malou Brinkman, PR & Communicatie.

Daarna nam zij namens allen afscheid van Carla Tijhuis met een dankwoord en een mooie bos bloemen. Zij was de laatste 2 ½ jaar de vaste gespreksleider van ons Café en vertelde dat zij in die periode heel veel geleerd heeft over allerlei aspecten van Dementie. Haar opvolgster, Saskia Plantinga, neemt met veel enthousiasme haar taak over.

Een herkenbaar lied

Als muzikale voorbereiding op het thema ‘Het Niet-Pluis-Gevoel” zong Con van Roden (van het duo Cokkerône) een zelfgemaakt en zeer herkenbaar lied, dat vertelde over de herhaaldelijke telefonische noodkreten van iemand met dementie: sleutels kwijt, televisie gaat niet aan, enz. waardoor het dagelijks leven steeds weer op de kop komt te staan.

Gastspreker Elske Quakkelaar

Foto: Gastspreker Elske Quakkelaar

Elske Quakkelaar was onze gastspreker. Zij werkt als verpleegkundig specialist op de poli Geriatrie van Ziekenhuis Rijnstate. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maakte ze ons het verschil duidelijk tussen verschillende vormen van geheugenproblemen die optreden bij het ouder worden. Door het ouder worden van ons brein, is het normaal om op latere leeftijd minder goed dingen te kunnen onthouden. Zelfs als de mate van vergeten meer is dan gemiddeld voor de leeftijd is er geen reden tot zorg. Met behulp van geheugensteuntjes lukt het heel goed om het leven te leiden zoals hij/zij dat gewend is.

Wordt het geheugen nog verder aangetast, dan lukt het uitvoeren van de normale dagelijkse bezigheden steeds minder goed, bv. koken, bankzaken regelen, zelfverzorging, enz.

 

Soms heeft degene dit zelf in de gaten, maar heel vaak is het iemand uit de naaste omgeving die het gevoel krijgt dat er toch iets “niet pluis” is, terwijl de persoon zelf volhoudt dat alles goed gaat. Ook in de omgang verandert er van alles waardoor alarmbellen kunnen afgaan: b.v. steeds hetzelfde vertellen of hetzelfde vragen, veranderingen in gedrag of stemming.

Wat is in zo’n situatie de volgende stap? Om meer duidelijkheid te krijgen of hier mogelijk sprake is van de ziekte van Alzheimer is het een idee om de website www.alzheimer-nederland.nl te bezoeken. Daarop staat een geheugentest die zowel door iemand uit de directe omgeving of door de persoon zelf ingevuld kan worden.

Mocht er inderdaad het vermoeden ontstaan van Alzheimer, dan volgt aan het eind van deze test een advies over wat je zou kunnen doen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om naar de huisarts te gaan, die kan doorverwijzen naar de Poli Geriatrie van Ziekenhuis Rijnstate. Daar vindt dan een uitgebreid onderzoek plaats waarbij o.a. bet behulp van testmateriaal een eventuele diagnose wordt gesteld.

Dit kan alleen maar met succes, als de persoon in kwestie bereid is om aan een onderzoek naar Alzheimer mee te werken. Dat is niet altijd zo makkelijk, omdat het vaak de omgeving is die ziet dat er iets aan de hand, terwijl degene om wie het gaat ervan overtuigd is dat alles prima gaat.

In dat geval kan het nuttig zijn om de hulp in te schakelen van een z.g. ‘casemanager’ . Deze kijkt mee en onderzoekt samen met de betrokkenen welke mogelijkheden er zijn voor praktische ondersteuning en advies. In Arnhem kan dit via de afdeling geriatrie van het Rijnstate, maar ook via het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken. Bij dit netwerk zijn verschillende organisaties aangesloten die hulp kunnen bieden bij dementie.

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen, waarbij het m.n. voor mantelzorgers belangrijk was om praktische tips te krijgen hoe om te gaan met plotselinge en onverwachte stemmingswisselingen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door