Belangenbehartiger lokaal

Belangenbehartigers Alzheimer Nederland voor de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Zevenaar, Duiven en Westervoort

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Je bent iemand die het leuk vindt om in je eigen gemeente op te komen voor mensen met dementie. Je neemt deel aan het lokale dementienetwerk of ziet het als uitdaging een netwerk op te zetten. Je weet anderen enthousiast te maken voor praktische activiteiten die een dementievriendelijke samenleving stimuleren. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Soms ga je ook in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de gemeente om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van de afdeling Arnhem e.o. van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen.  Je werkt samen in de groep belangenbehartigers van alle gemeenten in de afdeling. Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

 

Ben jij:

• iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?

• in staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?

• iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente?

• iemand die in staat is om de mensen in je gemeente te motiveren en geïnteresseerd te krijgen voor het thema dementie?

• iemand die op de zeepkist durft te staan?

Dan komen wij graag met jou in contact.

 

Je werkzaamheden zijn:

• Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente en de afdeling Arnhem e.o. van Alzheimer Nederland;

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;

• Je vindt het leuk om met andere belangenbehartigers in de afdeling af te stemmen;

 

Wij bieden:

Trainingen voor belangenbehartigers. Ondersteuning van het bestuur van de afdeling en de coördinator Regionale activiteiten. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je curriculum vitae.

 

Interesse?  

Voor nadere informatie kun je terecht bij Jan Vermeulen, bestuurslid belangenbehartiging 06-52513624, j.vermeulen@alzheimervrijwilligers.nl.  We ontvangen je reactie graag per e-mail: arnhem@alzheimervrijwilligers.nlMocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, dan kun je ook contact opnemen door te mailen naar dit laatste mailadres. 

Deze pagina maakt deel uit van