Bestuurslid Alzheimer Café

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Je bent contactpersoon voor de werkgroepen van de Alzheimer Cafés / Alzheimer Trefpunten in onze regio, Arnhem e.o.. Je stelt jaarlijks samen met de werkgroepen de begroting en de doelen op en legt deze vast in het activiteitenplan van de afdeling. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Alzheimer Cafés aan de hand van het handboek Alzheimer Cafés. Je stimuleert de samenwerking tussen de Cafés in jouw regio. Je stimuleert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in het Alzheimer Café. Je draagt bij aan een goede informatievoorziening op onze website.  

Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je:   

• het leuk vindt om samen te werken in een team van vrijwilligers en professionals en hen te begeleiden en inspireren 

• het leuk om een netwerk op te bouwen in je regio 

•  van aanpakken weet 

•  kwaliteitseisen van het Alzheimer Café kan uitdragen met respect voor de ‘couleur locale’ .  

• met enige regelmaat het Alzheimer Cafés in onze regio bezoekt.  

• maandelijks het bestuursoverleg bijwoont  

• met enige regelmaat de werkgroepoverleggen bijwoont  

• het leuk vind om nieuwe Alzheimer Cafés of Alzheimer Trefpunten te initiëren 

• je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken. 

Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is veel informatie beschikbaar via het Vrijwilligersplein. Je krijgt ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator regionale activiteiten en overige medewerkers van het hoofdkantoor. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV 

Interesse?    

We ontvangen je reactie graag per e-mail: arnhem@alzheimervrijwilligers.nlMocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, dan kun je contact opnemen door te mailen naar ditzelfde mailadres. 

Deze pagina maakt deel uit van