Bestuurslid fondsenwerving

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?  

Als fondsenwerver ontwikkel je een fondsenwervingsplan, Je voert je het plan uit en ondersteun je Alzheimer Cafés bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidies. Je benut mogelijkheden om fondsenwervingsacties te initiëren. Je onderhoudt contacten met donateurs, fondsen en sponsoren.  

Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je:  

  •  alle mogelijkheden op het gebied van fondsenwerving onderzoekt;  
  • een relevant netwerk in de regio hebt of het leuk vindt om dit netwerk op te bouwen;  
  • op passende wijze donateurs, fondsen en sponsoren kunt bedanken;  
  • bereid bent ongeveer 2-4 uur per week aan deze functie te besteden.  

Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is veel informatie beschikbaar via het Vrijwilligersplein. Je krijgt ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator regionale activiteiten en overige medewerkers van het hoofdkantoor. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV 

Mocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, neem dan contact op via arnhem@alzheimer-nederland.nl  

Deze pagina maakt deel uit van