Het eerste Alzheimer Café Overbetuwe: een groot succes

Alzheimer cafe Overbetuwe

Dinsdag 14 september was het eindelijk weer zo ver: het eerste fysieke Alzheimer café Overbetuwe. En dat nieuws heeft heel wat mensen bereikt, want alle plekken waren bezet! Christa Vogel, coördinator van Alzheimer café Overbetuwe, heette iedereen welkom. Niet alleen voor haar is het nieuw, maar ook voor een ruim aantal gasten en vrijwilligers. Zo zijn er mantelzorgers aanwezig, maar ook echtparen die samen naar het café komen. Iedereen is welkom!

In gesprek met de geriater
Een boeiende dialoog ontstaat tussen gespreksleider Maaike van Beek en mw. dr. Chris Hilkens (geriater CWZ). Dr. Hilkens geeft uitgebreid antwoord op de vragen en weet een beeld te schetsen hoe een kennismakingsgesprek verloopt, welke onderzoeken ze uitvoert. Ze legt uit waarom hulp zo belangrijk is, ook voor de mantelzorger, want er verandert veel.

Dr. Hilkens gaat bijvoorbeeld in op de vraag: waarom zou je diagnosticeren als je niks kan doen?Doel daarvan is begeleiding bij het accepteren en aanpassen, daar is hulp voor. Je hoeft dat niet alleen te doen. Maar ook als er bijvoorbeeld frustratie ontstaat in de relatie; hoe ga je daar mee om? Een case-manager kan daar in ondersteunen.

Zelf gebruikt dr. Hilkens de zogenaamde thermometer: hoe staat het met het gevoel van zingeving en eigenwaarde? Het is belangrijk om je zo oké mogelijk te voelen. Hoe gaat het met de daginvulling, ook daar is hulp voor. Verder kijkt ze naar mogelijkheden van optimalisatie bij gezondheid; bijvoorbeeld medicijnen of psychische hulp bij depressie.

Boeken uitleen
Tijdens de pauze, terwijl Henk Schouten zijn accordeon bespeelt, heeft men de mogelijkheid om wat met elkaar te praten of de boeken te bekijken die liggen uitgestald op de uitleentafel. Een zeer ruim aanbod; boeken die raakvlakken hebben met dementie, van informatief tot romans. En als je geïnteresseerd bent in een boek mag je die gerust meenemen en bij de volgende bijeenkomst weer teruggeven.

De Fabeltjesquiz
Na de pauze start Christa de fabeltjesquiz. Op een luchtige manier legt ze vier stellingen voor aan dr. Hilkens. Zij mag deze beantwoorden met waar of onwaar en een korte toelichting. Af en toe is de verbazing merkbaar in de zaal als de stelling een fabeltje blijkt te zijn, dus ook dit onderdeel dient zijn doel!

Daarna is het tijd voor de vragenronde. Christa heeft tijdens de pauze een rondje gedaan langs de tafels om vragen te verzamelen. Men hoeft dus niet in een volle zaal zijn vraag te stellen, een zeer laagdrempelige manier. En wil je zelf je vraag stellen? Dan mag dat natuurlijk ook!

Ook wordt duidelijk dat men nog graag nogmaals van dr. Hilkens wil horen, ze wordt dus in het nieuwe jaar weer uitgenodigd!

Afsluiting
Mw. dr. Chris Hilkens wordt bedankt, en ook alle aanwezigen voor hun opkomst. Christa stipt aan dat er een zeer ruim aanbod qua thema's is, ook bij de andere cafés in Zevenaar en Arnhem. En iedereen wordt uitgenodigd om aan te melden voor de Theatervoorsteling op 20 september en de filmmarathon op 25 september.

Voor men naar huis gaat krijgt iedereen, namens het Bestuur Alzheimer Nederland afd. Arnhem e.o., nog een pakketje aangeboden. Want dat de cafés weer open zijn, daar is ook het bestuur heel blij mee. Zij willen dan ook zoveel mogelijk mensen bereiken om zich zo sterk te maken voor hulp die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbetert.

Benieuwd naar de volgende activiteiten? Bekijk het programma

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door