Penningmeester regionale afdeling

Penningmeester Afdeling Arnhem e.o.

Penningmeester 

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?  

Als penningmeester stel je de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Je gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je: 

  • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen bent 
  • Kennis hebt van Word en Excel 
  • Het leuk vindt om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen 
  • De jaarlijkse begroting opstelt en de uitgaven bewaakt 
  • Financiële voortgangsrapportages verzorgt aan bestuur en regio coördinator 
  • Gemeentelijke subsidies aanvraagt en verantwoordt 
  • Bereid om ongeveer 2 uur per week aan deze functie te besteden 

Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is veel informatie beschikbaar via het Vrijwilligersplein. Je krijgt ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV 

Dit positie is een benoeming via Alzheimer Nederland. Een V.O.G. wordt vereist. 

Interesse?   

We ontvangen je reactie graag per e-mail: arnhem@alzheimer-nederland.nl  

  Mocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, neem dan contact op via arnhem@alzheimer-nederland.nl 

Deze pagina maakt deel uit van