(Sociaal) actief blijven met dementie

Intermezzo, de Bijenkorf
Harderwijkerweg 1
6952 AA Dieren
Nederland

Informatie- en ontmoetingsavond

Als de diagnose dementie is gesteld, gaat het leven ingrijpend veranderen.

Hoe gaan mensen met dementie en hun mantelzorgers en familie daarmee om?

Hoe kunnen zij met hulp van de omgeving (sociaal) actief blijven?

Deze en andere vragen komen aan de orde op deze avond. Gespreksleider Maria Verest interviewt een mantelzorger over zijn persoonlijke ervaringen in het leren leven met dementie.

Daarna gaat casemanager Ria Ambergen nader in op vragen als:

Welke hulp kun je vragen aan vrienden en welke ervaringen hebben mensen daarmee?

Hoe blijf je als mantelzorger in balans? Waarom is het belangrijk dat je niet alles overneemt van je partner of familielid met dementie?

 

Tijdens en na de pauze is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

______________________________________________________________________

De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de omgang met dementie in het dagelijks leven. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Mocht de opvang voor de thuissituatie of het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met het MVT Rheden/Rozendaal: 026 – 3707070 of info@mvtrheden.nl.

* Parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw, bereikbaar via de Burgemeester Bloemersstraat

 

Deze avond wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afd. Arnhem e.o., Attent Zorg en Behandeling, Buurtzorg en STMG

Deze activiteit maakt deel uit van