Voorzitter regionale afdeling

Voorzitter afdeling Arnhem e.o.

 Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?   

Als voorzitter ben je het gezicht van Alzheimer Nederland in Arnhem e.o. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te verbinden. Je zet je in om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers breed onder de aandacht te brengen in de regio. Daarbij draag je de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. 

Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je:  

 • beschikt over een passend netwerk
 • bij voorkeur kennis en/of ervaring in het zorg- en welzijnswerk, en het werken met vrijwilligers hebt
 • sturing geeft aan het afdelingsbestuur in lijn met de gemaakte afspraken en werkwijze binnen Alzheimer Nederland
 • optreedt als vertegenwoordiger namens Alzheimer Nederland in de regio
 • het landelijke beleid vertaalt naar het activiteitenplan van de afdeling Arnhem e.o. en de bijbehorende (financiële) verantwoording naar Alzheimer Nederland
 • bestuursvergaderingen voorbereidt en voorzit
 • het aanspreekpunt bent van de afdeling zowel intern als extern
 • samenwerkt met relevante netwerken in het werkgebied van de zorgaanbieders en financiers 
 • participeert in bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven in de regio 
 • bereid bent ongeveer 8 uur per week aan deze functie te besteden.  

  Interesse?   

  We ontvangen je reactie graag per e-mail arnhem@alzheimer-nederland.nl  

  Mocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, neem dan contact op via arnhem@alzheimer-nederland.nl 
   
  Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is veel informatie beschikbaar via het Vrijwilligersplein. Je krijgt ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV.

 

Het huidige bestuur

Deze pagina maakt deel uit van